Услуги

СЧЕТОВОДСТВО

Счетоводното обслужване на всяка фирма включва следните основни дейности:

Създаване и поддържане на счетоводен сметкоплан. Подредба, осчетоводяване и архивиране на всички счетоводни документи. Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на Справка-декларация по ДДС. Предоставяне на периодични отчети при поискване от мениджмънта на компанията. Извършване на годишното счетоводно приключване. Предоставяне на счетоводни, данъчни и осигурително консултации.  Изготвяне на документите за регистрация и де регистрация по ДДС. Изготвяне на документите при проверки и ревизии от НАП и НОИ.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Основните услуги по ТРЗ (Личен състав) са следните:

  • Назначаване, преназначаване и освобождаване на персонала. 
  • Изчисляване на заплатите и хонорарите.
  • Изготвяне на ведомостите и фишовете за заплатите.
  • Ежемесечно подаване на осигурителните декларации в НАП.
  • Подаване на декларациите за изплатените доходи на физически лица – хонорари по граждански договори, наеми.

Нашите клиенти са дружества със следните предмети на дейност:

Счетоводител

УСЛУГИ: строително проектиране, строителен надзор, електро-проектиране и изграждане, адвокатски дружества, нотариус, изграждане и оптимизиране на сайтове, частни занимални, ИТ – компании, управление на недвижими имоти, интернет-реклама, изкопни дейности, фризьорски салони, козметични и разкрасителни процедури, обущарско ателие, шивашко ателие.

Счетоводни услги

ТЪРГОВИЯ И ОН-ЛАЙН ПРОДАЖБИ: ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарница, хранителни магазини, внос на стоки от ЕС и трети страни, износ на стоки в ЕС и трети страни, онлайн продажба и дистрибуция на детски стоки, онлайн продажба и дистрибуция на хранителни добавки, онлайн продажби на почистващи материали и дезинфектанти, железария, аптека, земеделска аптека, магазин за дрехи и обувки.

Към началото