Позвънете

Счетоводител в София – ДАК Консултинг ЕООД

ЦЕНИ И УСЛУГИ

Вижте повече

our team

Our Clients

This is Our Clients Description.

  • Hover text
  • Hover text
  • Hover text
  • Hover text
  • Hover text

Информация за нас

101000ОСЧЕТОВОДЕНИ ДОКУМЕНТА
140ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
500ДАНЪЧНИ ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ
400НАЗНАЧЕНИ СЛУЖИТЕЛЯ

Счетоводител в София

„ДАК КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е специализирано счетоводно дружество. Извършваме пълно счетоводно обслужване и еднократни счетоводни услуги.
Пълното счетоводно обслужване се състои от три основни групи услуги: Счетоводство – осчетоводяване на всички фактури, пътни листове, заповеди за командировки, отчети от касовия апарат, банкови извлечения, изготвяне на вторични счетоводни регистри и оборотни ведомости, извършване на годишно счетоводно приключване. ТРЗ (Личен състав) – назначване, преназначване и освобождаване на персонала, изчисляване на възнагражденията и хонирарите, изготвяне на фишовете и ведомостите за заплатите, сметките за изплатените суми. Данъци и осигуровки – това е процесът на изчисляване, деклариране и заплащане на дължимите данъци и осигуровки в съответните срокове, както и консултациите, относно спазването на данъчно-осигурителното законодателство.

Еднократните услуги, които извършваме са подаване на Годишна данъчна декларация на физически лица, годишна отчетност за компании без дейност, счетоводни, данъчни и осигурителни консултации.

Клиентите, на които ДАК Консултитнг ЕООД извършва пълно счетоводно обслужване, се занимават с търговия, услуги, производство, земеделски производители, свободни професии. Цената на счетоводното обслужване се формира индивидуално и конкретно за всяко дружество, като е съобразена от месечния му брой факури, брой осиуряващи се лица и регистрирано или не е по ЗДДС.