Позвънете

Счетоводител в София – ДАК Консултинг ЕООД

ЦЕНИ И УСЛУГИ

Вижте повече

our team

Our Clients

This is Our Clients Description.

  • Hover text
  • Hover text
  • Hover text
  • Hover text
  • Hover text

Информация за нас

101000ОСЧЕТОВОДЕНИ ДОКУМЕНТА
140ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
500ДАНЪЧНИ ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ
400НАЗНАЧЕНИ СЛУЖИТЕЛЯ

Счетоводител в София

„ДАК КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е специализирано счетоводно дружество.

Екипът ни е изграден от опитни счетоводители с дълъг стаж в счетоводното обслужване на дружества с различен предмет на дейност. Всички служители са завършили Финансово-счетоводния факултет на УНСС – София.

Нашите клиенти са: кафе-сладкарници; ресторанти; хранителни магазини; салони за красота; електорнни магазини за он-лайн продажби на детски дрехи и играчки, медицински консумативи, елетронна и упрвляваща техника; образователни центрове и частни занимални; адвокатски дружества; инженерно-проектантски дружества; дружества за строителен надзор; ИТ и Уеб-дизайн дружества; строителни фирми; производители на мебли; производители на алуминиева и PVC дограма, шивашки ателиета. Дружества, извършващи внос и износ в трети страни.

Организацията ни на работа с всеки клиент е индивидуална. Месечната цена за пълно счетоводно обслужване се определя индивидуално за всеки клиент.

За своите клиенти извършваме пълно счетоводното обслужване. Пълното счетоводно обслужване на всяка една компания (без значение от предмета на дейност, паричния поток, назначения персонал), е структурирано в три основни групи услуги:

  1. Счетоводство – това са услугите по събиране, подреждане и осчетоводяване на всички първични счетоводни документи – фактурите, отчетите от касовия апарат, банковите извлечения, пътни листове, заповеди за командировки и др. Извготвяне на текущи справки и отчети. Извършване на годишното счетоводно приключване.
  2. ТРЗ (Личен състав) – в тази група са услугите, свързани с администрирането на персонала. Изготвянето на документите за назначаване, преназначване и освобождаване на персоналa. отпуските, болничните листове, изчислявне на възнагражденията и хонорарите. Изготвянето на ведомостите и фишовете за заплатите, сметките за изплатените суми и служебните бележки.
  3. Данъци и осигуровки – това са услугите, които осъществяват целият процес на взаимодесйтвие с НАП. Започва от изчисляването на дължимите данъци и осигуровки, през декларирането им в съответните срокове, до фактическото им превеждане по сметките на НАП. Подготовка на изискваната документация при извършването на проверки и ревизии.