За нас
За нас - Счетоводител София

За нас

Счетоводител София. ДАК КОНСУЛТИНГ е счетоводна компания, която извършва за своите клиенти всички счетоводни, ТРЗ и данъчно-осигурителни услуги.

Екипът е от специалисти с богат опит в счетоводната професия. Всички счетоводители имат дълъг стаж в счетоводното обслужване на микро, малки, средни и големи фирми. Съвместната ни работа с всеки клиент се организира индивидуално, според естеството на съответния бизнес и дружество. Счетоводното обслужване се извършва въз основа на подписан договор. Цената се договаря индивидуално с всеки отделен клиент.

Към началото