Позвънете

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2021 –  БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!
Цена на месец за фирми, нерегистрирани по ДДС 

Брой фактури на месец

Цена на месец

Брой осигурени  лица

До 5

90.00 лв.1
6 – 10

110.00 лв.

1

11 – 20

140.00 лв.

1

21 – 30170.00 лв.

2

Над 30

Изготвяне на индивидуална оферта


За всяко осигурено лице над посоченото, се добавя  по 15.00 лв. 

 1. Осчетоводяване на всички приходни и разходни фактури и Отчети от касовия апарат.
 2. Осчетоводяване на  банковите извлечения.
 3. Изготвяне на счетоводни справки и отчети.
 4. Изготвяне на Оборотна ведомост.
 5. Извършване на годишното счетоводно приключване.

ТРЗ (Личен състав)

 1. Назначаване и освобождаване на служителите в дружеството.
 2. Регистириране на трудовите договори в НАП.
 3. Изготвяне на молби и заповеди за отпуск.
 4. Изготвяне на анекси към сключените трудови договори.
 5. Обработване и подаване на болничните листове.
 6. Изчисляване на заплатите и изготвяне на ведомостите.
 7. Изчислявяне на хонорарите и изготвяне на сметките за изплатените суми.

Данъци и Осигуровки

 1. Изчисляване на осигуровките и подаване на осигирителните декларации в НАП.
 2. Изпращане на всички платежните нареждания за превеждане на данъците и осигуровките към НАП.
 3. Подаване в НАП на годишната данъчна декларация на дружеството.
 4. Подаване в НАП на годишната данъчна декларация на Управителя.
 5. Изготвяне на документите при проверки и ревизии на дружеството.
 6. Деклариране на тримесечна база на изплатения наем и удържания данък.

Допълнителни услуги

 1. Осчетоводяване на стари периоди.
 2. Фактуриране.
 3. Банкиране
 4. Изготвяне на договори с клиенти и доставчици.

Информация за фирми, регистрирани по ЗДДС