Позвънете

Регистрация на ЕООД

За извършването на търговска, стопанска, производствена дейност, за предоставянето на различни услуги се изисква регистрация на фирма (юридическо лице).

ДАК КОНСУЛТИНГ“ ЕООД ПОЕМА ВСИЧКИ РАЗХОДИ по регистрация на ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) за всеки свой бъдещ клиент. Достатъчно е обаждане по телефон или запитване по имейл, в което Клиентът накратко да обясни бизнеса, който планира да стартира. Ще обсъдим данъчното и осигурителното законодателство, различните варианти за осигуряване  на Управителя, необходима ли е регистрация по ЗДДС, изискванията за касовия апарат и пр.

Нашият адвокат ще провери свободно ли е избраното име на фирмата. Ще изготви индивидуален Учредителен акт за клиента,  заедно с останалата документация, необходима за вписване на новото дружество в Търговския регистър.

Всички документи ще бъдат изпратени по имейл или по куриер на клиента. От него се изисква единствено посещение в офис на нотариус за заверка на подписа му и посещение в банков офис за откриване на набирателна сметка. Ще дадем конкретно упътване за процедурата по регистрация на фирмата (регистрация на ЕООД), която отнема средно 2 работни дни.

Ще дадем конкретно упътване за процедурата по регистрация на фирмата, която отнема средно 2 работни дни при обаждане по телефон или при запитване чрез имейл.