Позвънете

Регистрация на ООД

За извършването на търговска, стопанска, производствена дейност, за предоставянето на различни услуги се изисква регистрация на фирма (юридическо лице).

ДАК КОНСУЛТИНГ“ ЕООД ПОЕМА ВСИЧКИ РАЗХОДИ по регистрация на ООД (Дружество с ограничена отговорност) за всеки свой бъдещ клиент. Единствената разлика от ЕООД, в което собственик на дружеството е само едно лице, при ООД собствеността се разпределя между 2 или повече физически лица, които стават съдружници в новоучреденото дружеството.

Достатъчно е обаждане по телефон или запитване по имейл, в което Клиентът накратко да обясни бизнеса, който планира да започне със своите съдружници. Ще обсъдим данъчното и осигурителното законодателство, различните варианти за осигуряване  на Управителя, необходима ли е регистрация по ЗДДС, изискванията за касовия апарат и пр. Реда за разпределяне на дивидент между съдружниците.

Нашият адвокат ще провери свободно ли е избраното име на фирмата, ще изготви индивидуален Учредителен акт за клиента, заедно с останалата документация, необходима за вписване на новото дружество в Търговския регистър. Всички документи ще бъдат изпратени по имейл или по куриер на клиента.

От съдружниците се изисква единствено посещение в офис на нотариус за заверка на подписите им и посещение в банков офис за откриване на набирателна сметка. Ще дадем конкретно упътване за процедурата по регистрация на ООД, която отнема средно 2 работни дни.

Ще дадем конкретно упътване за процедурата по регистрация на фирмата, която отнема средно 2 работни дни при обаждане по телефон или при запитване чрез имейл.