Позвънете

Във Вашия офис

„И Във Вашия офис“ е най-новата услуга на ДАК Консултинг ЕООД, чиято цел е по-голямо удобство за клиента.

Същността на услугата е периодично да посещаваме Вашия офис и на място да Ви предоставяме необходимото обслужване. Това може да стане само при Ваше желание по предварително определена схема и график. Заявяването на услугата е възможно по всяко време както в началото при договарянето на целия пакет, така и в процеса на съвместната ни работа. Посещението във Вашия офис ще се уговаря във време, което е  удобно и за двете страни.

Услугата е много подходяща за фирми, които имат голям документооборот и многоброен персонал. Нашата цел е да създадем по-голямо удобство за тях и да им бъдем максимално полезни като им предложим организационна схема на работа, съчетаваща външно обслужване с посещение в офиса, когато това е необходимо.

Ползите за Вас:

  • Спестява се времето, което ежемесечно ще трябва да отделяте за събиране, окомплектоване и сканиране на голям брой фактури и документи, както и  неудобството да изпращате цялата тази документация;
  • Предоставя се по-голямо удобство по отношение на ТРЗ обслужването. Ако екипът е многоброен това предполага по-често изготвяне на Молби или Заповеди за отпуск, обработване на болнични листове, назначаване, преназначаване, освобождаване на персонал, както и издаване на удостоверения и служебни бележки;
  • Дава се възможност за по-бързо изясняване и решаване на всички текущи въпроси, тъй като големият брой фактури и многобройният персонал предполагат често възникване на счетоводни, данъчни и ТРЗ казуси;
  • Създава се спокойствие у управителя, че всичко, касаещо счетоводството се случва пред очите му и е под контрол.

Не се колебайте, потърсете ни, ние, от ДАК Консултинг ЕООД сме готови да Ви предоставим максимално удобен график на обслужване.