Позвънете

Еднократни услуги

ОПИСАНИЕ И ЦЕНИ НА ЕДНОКРАТНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ИЗВЪРШВАМЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

СЧЕТОВОДНИ, ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ И ТРУДОВИ КОНСУЛАТАЦИИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Счетоводното, данъчно-осигурителното и трудово законодателство у нас е доста обширно и разпръснато в над 15 законови и подзаконови нормативни акта, съдебни и тълкувателни решения и много често се променя. За целта предоставяме еднократни счетоводни, данъчно-осигрурителни и трудови консулации на клиенти, на които се налага да решат казус, който изисква познания в тази област. Достатъчно е само да се свърже с нас по предпочитан за него начин – телефон или имейл, за да уточним подробностите. Ако се налага посещение на различни институции, също можем да съдействаме.

Цената на услугата е 20.00 лв на час


ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ  НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Физическите лица, които през предходната година са придобили доход от извънтрудови правоотношения (наем на недвижимо имуществото, хонорари по граждански договори, възнаграждения по авторски права и лицнзи и др.), са задължени да го декларират в НАП, до 30 април. С декларирането могат да се ползват и облекченията (под формата на възстановяване на част от платения данък) за млади семейства с ипотечен кредит, за семейства с деца, за лица, които имат допълнително пенсионно и здравно осигуряване в доброволен фонд, лица, притежаващи застраховка „Живот“ и др.

Изготвяме Годишната данъчна декларация на физическото лице. Изисква се единствено лицето да се свърже с нас по предпочитан за него начин – телефон или имейл, за да уточним подробностите и да ни изпрати съответните документите, удостоверяващи размера на дохода, беза да се налага да посещава лично нашия офис.

Цената на услугата е еднократна такса от 50.00 лв


ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ФИРМИ БЕЗ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

Дружествата, които не са извършвали дейност през предходната година, извършват годишната си отчетност пред институциите по опростена процедура, в срок до 31 март. Подготвяме необходимата документация за клиентите, които нямат (не е и необходимо) дългосрочен договор за счетоводно обслужване. Достатъчно е само лицето да установи връзка с нас, за да уточним необходмите подробности по отношение на документите и начин им на подаване. В стандартния случай не се налага посещение лично в нашия офис.

Цената на услугата е еднократна такса от 50.00 лв.